Partners|Info over ons|Contact|OndersteuningFlag image
Easiteach Next Generation Logo StartOver onsFuncties van EasiteachRM EasilearnVideo’sEvaluatieversieHoe kopen
privacybeleid

Privacybeleid van RM Education Software Products

RM Education Software Products heeft dit privacybeleid ingesteld om aan te tonen dat onze firma belang hecht aan privacy. Hieronder staat beschreven hoe wij informatie verzamelen en verspreiden m.b.t. deze website: www.easiteach.com

We gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server op te sporen en onze site te beheren. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om ruime demografische informatie te verzamelen.

De site www.easiteach.com gebruikt cookies, kleine tekstbestanden op uw computer. Een cookie bevat identificerende informatie. Cookies worden gebruikt om de link te maken tussen u en de informatie die u op de site hebt ingevoerd. Hierdoor blijft uw winkelmandje gescheiden van dat van andere klanten en kunnen wij bepaalde velden al automatisch invullen wanneer u ze meer dan eens gebruikt. De aanmaak van een cookie op uw computer geeft de website geen enkele toegang tot andere informatie zoals uw e-mailadres.

De Richtlijn van de Europese Unie betreffende Privacy en Elektronische Communicatie (de "Richtlijn"), die van kracht werd op 31 juli 2002, erkent dat cookies een "legitiem en nuttig instrument" zijn voor vele activiteiten, zoals identiteitscontrole van websitegebruikers. De Richtlijn verplicht websites ertoe om hun bezoekers te informeren dat er cookies worden gebruikt en ook om toe te lichten hoe ze worden gebruikt.

Deze site bevat hyperlinks naar andere sites. www.easiteach.com is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van zulke websites.

In sommige gevallen werken we samen met andere ondernemingen om producten en diensten aan te bieden. In zulke gevallen zullen we uw gegevens nooit rechtstreeks delen met een andere onderneming, uitgezonderd waar dat nodig is voor een bestelling van producten of diensten van die derde partij.

Onze site maakt gebruik van een formulier om aanvragen te beheren.We verzamelen contactgegevens (zoals e-mailadressen). Contactgegevens worden aangewend om informatieaanvragen te beantwoorden of om met u in contact te treden indien nodig.

We kunnen op onze website wedstrijden organiseren waar contactgegevens worden gevraagd (zoals e-mailadressen). We gebruiken contactgegevens van wedstrijden om informatie over ons bedrijf te sturen. Contactgegevens worden tevens gebruikt om met u in contact te treden indien nodig. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere bedrijven.


Openbare Forums

Deze site kan blogs bevatten. Gelieve u ervan te vergewissen dat alle informatie die op deze plaats wordt bekendgemaakt, openbaar wordt. Spring hier dan ook behoedzaam om met uw persoonlijke informatie.


E-mail

Bij RM Education Software Products respecteren we de privacy van e-mailaccounts en we bewaren uw e-mailadres even zorgvuldig als alle andere informatie op www.easiteach.com. Uw gegevens zullen aan GEEN ENKELE andere organisatie worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen u daarentegen wel via e-mail op de hoogte houden van producten, diensten en aanbiedingen die u volgens ons zouden kunnen interesseren. Als u niet op deze manier op de hoogte wilt worden gehouden via e-mail, gelieve ons dat te laten weten.


Corrigeren/Bijwerken

Om reeds doorgegeven informatie te corrigeren of aan te passen, kunt u:

  • uw aanvraag naar softwaresales@rm.com sturen met vermelding van de correcte informatie.
  • ons een brief sturen waarin u zich duidelijk identificeert en vraagt dat we ons gegevensbestand corrigeren of bijwerken.


Brieven kunt u richten aan:

Marketing Dept.
RM Education Software Products
Sovereign House
Stockport Road
Cheadle
SK8 2EA
Verenigd Koninkrijk


Contact opnemen met de website

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, het beheer van deze site of uw interactie met deze site, kunt u:

Marketing Dept.
RM Education Software Products
Sovereign House
Stockport Road
Cheadle
SK8 2EA
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)161 495 7800
Fax: +44 (0)845 017 7643

 
© RM 1997- | RM Education